Robert og Anna Nover ser på stalden i Erik den Rødes gård